Harmonogram działań akcji charytatywnej: „Bądź dobry jak chleb” oraz konkursu ogólnopolskiego „Mój szkolny kolega z misji”

LP.

Rodzaj działania

Termin real.

Odpowiedzialni

1


Katechezy w klasach IV-VI wprowadzające w tematykę konkursu misyjnego

  X 2009 

G. Skrzypczak 

2

Zajęcia w pracowni ICIM-„Pomagamy dzieciom Papui Nowej Gwinei’- instruktarz przygotowania aniołków z masy solnej

XI 2009

I. Bajak 

3

Prawo do edukacji”- zajęcia w pracowni ICIM/obchody TEG/,

XI 2009

Jasińska. Bajak

4

Przygotowanie aniołków z masy solnej przez dzieci z pomocą rodziców w domu.

XI 2009

M. Słapczyńska

5

Sprzedaż aniołków  na festynie bożonarodzeniowym

XI 2009 

G. Skrzypczak 

6

Parafialna niedziela pomocy misjom: ”Dzieci głodne miłości” -sprzedaż aniołków i figurek gipsowych w kościele

XII 2009

M. Słapczyńska

7

Zakup i przygotowanie figurek gipsowych z motywami bożonarodzeniowymi /wykorzystanie zajęć przedmiotowych ze sztuki/.

XII 2009 

B. Sus 

8

Festyn Bożonarodzeniowy: sprzedaż  figurek na rzecz misji

XI 2009 


9

Przygotowanie listu do polskich misjonarzy  oraz do dzieci z misji w języku angielskim

XII 2009 

E. Gronek

10

I Ty możesz zostać św. Mikołajem”-podaruj-my swoje zabawki dla dzieci Domu Dziecka

XII 2009

B. Majewska-Czub 
 

11

Festyn Bożonarodzeniowy”

-pokaz filmu „Dzieci  z rajskiej wyspy”

XII 2009 

I. Bajak

12

-prezentacja multimedialna: „Bądź  dobry jak chleb”

I 2009 

I. Bajak 

13

-„Bądź dobry jak chleb”- okolicznościowy program słowno-muzyczny

XII 2009

E. Jasińska

14

-stoiska z aniołkami, figurkami, kartkami świątecznymi

XII 2009

I. Bajak

15

-loteria fantowa dla uczniów naszej szkoły na rzecz misji

XII 2009

I. Bajak

16

Przekazanie funduszy pozyskanych  w czasie prowadzenia akcji na rzecz PDPD oraz przygotowanie dokumentacji sprawozda-wczej do konkursu ogólnopolskiego

I 2010

I. Bajak

17

Ogłoszenie kategorii literackiej i plastycznej  konkursu „Mój szkolny kolega z misji” wśród uczniów naszej szkoły

X/XI 2009

B. Sus

18

Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej do oceny prac przekazanych na I etap konkursu--zakwalifikowanie zwycięzców do finału ogólnopolskiego

I 2010 

G. Skrzypczak

19

Przygotowanie i wręczenie okolicznościowych dyplomów szkolnym zwycięzcom konkursu misyjnego

II 2010

I. Bajak