Dzień Otarty Szkoły

Dzień Otwarty Szkoły, zorganizowany po raz drugi, miał na celu zapoznanie rodziców z ofertą edukacyjną dla najmłodszych uczniów oraz aby zachęcić ich do wyboru naszej szkoły dla swojego dziecka. Biblioteka Szkolna włączając się do organizacji tego dnia przedstawiła gościom prezentację multimedialną pt. "Czytaj razem z nami", która pokazała liczne działania biblioteki w prowadzeniu edukacji czytelniczej już od najmłodszych lat nauki w szkole. Rodzice otrzymali także specjalny list bibliotekarza, zachęcający do wspólnego czytania z dziećmi i wspierania działań biblioteki szkolnej oraz materiały promocyjne Fundacji ABCXI - "Cała Polska czyta dzieciom", na temat bardzo ważnej roli głośnego czytania w pierwszych kontaktach dziecka z książką oraz edukacji wczesnoszkolnej. Rodzice wraz ze swoimi pociechami mogli obejrzeć i skorzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej znajdującego się przy naszej bibliotece. Miejsce to bardzo spodobało się maluchom. Otrzymali z tej okazji także pamiątkowe książeczki i zakładki.