ICIM
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

W grudniu 2007 r. zostało otwarte ICIM w czytelni Biblioteki Szkolnej w ramach ministerialnego programu realizowanego w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Uzyskaliśmy 4 komputery najnowszej generacji z dostępem do Internetu oraz urządzeniem wielofunkcyjnym (kopiarka, drukarka, skaner).

Z pracowni ICIM mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice, zgodnie z regulaminem. Korzystanie z usług Centrum jest bezpłatne.

ICIM oferuje dostęp do:

 • Internetu
 • Pakietu Microsoft Office 2007
 • Encyklopedii PWN
 • Słowników PWN
 • Multimedialnego Atlasu Świata
 • Skanera i drukarki
 • Nagrywarki

  Uczniowie chętnie korzystają z nowoczesnych źródeł informacji w tym zasobów Internetu. Uczniowie nasi pozyskują materiały na zajęcia, gazetki klasowe, materiały do konkursów, tworzą prezentacje multimedialne. Jedna z nich jest prezentacja stworzona przez grupę uczennic z Koła Przyjaciół Biblioteki, pt. „Gombrowicz. Korzenie.” powstała j na konkurs ogólnopolski „Moje magiczne miejsce” . Stanowi także propozycję nadania imienia Witolda Gombrowicza Bibliotece Szkolnej. Prezentacja pojawi się w najbliższym czasie na tej stronie. Uczniowie pod okiem opiekuna pracowni doskonalą umiejętności pracy z komputerem oraz wykorzystanie zasobów Internetu. Biblioteczna pracownia ICIM jest miejscem, gdzie można pogłębić swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz przyjemnie spędzać wolny czas.

  Zobacz program dodatkowych zajęć komputerowych.

  Godziny otwarcia pracowni ICIM w roku szkolnym 2011/2012:
  Pn. 12.00-14.00 (12.55-13.55 - komputerowe zajecia dodatkowe)
  Wt. 12.00-13.00 - wolny dostęp dla użytkowników pracowni
  Śr. 12.00-13.00 - wolny dostęp dla użytkowników pracowni
  (Wt., Śr. - świetlicowe zajęcia komputerowe według ustaleń wychowawców)
  Czw. 11.50-13.45 (komputerowe zajecia dodatkowe co 2 tyg. 11.5-12.50, w pozostałe tygodnie wolny dostęp dla użytkowników pracowni)
  Pt. 11.15-11.45 - wolny dostęp dla użytkowników pracowni
  Na przerwach nie korzystamy z pracowni!