Nowości książkowe do Biblioteki Szkolnej

         Nowości książkowe do Biblioteki Szkolnej
w ramach programu  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

   W roku szkolnym 2017/18 Szkoła Podstawowa nr 1
w Opatowie  złożyła wniosek  w ramach rządowego Programu NPRCZ i otrzymała dotację w kwocie 15 tysięcy złotych, w tym 3 tysiące stanowi wkład Organu Prowadzącego,  na promocję i rozwój czytelnictwa do realizacji w roku 2018. W założeniach programu pozyskane środki winny zostać wykorzystane na wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Szkolnej zaś zaplanowane w projekcie działania służyć przede wszystkim rozwijaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz tym samym również efektywniejszej realizacji celów edukacyjnych. Główny założeniem NPRCZ jest zwiększenie skuteczności bibliotek szkolnych poprzez lepsze ich wyposażenie w książki do czytania dla przyjemności, rozwijania zainteresowań, rozrywki, szeroko pojętej edukacji  czytelniczej. Wzbogacenie księgozbioru o nowe książki sprzyja zwiększeniu zainteresowania uczniów czytaniem oraz postrzeganiem biblioteki jako miejsca przyjaznego uczniom i źródła pozyskiwania książek szczególnie w małych miejscowościach i wioskach. Chociaż wymagania programu  nieraz przekraczają możliwości pełnej realizacji deklarowanych w projekcie działań a czas na nie jest zdecydowanie za krótki, zwłaszcza w jednoetatowej obsadzie biblioteki szkolnej i szkoły liczącej ponad 400 uczniów podjęliśmy  wyzwania  programu długo oczekiwanego  przez szkoły i biblioteki.
W ramach wykorzystania  przyznanych środków zakupiliśmy książki cieszące się zainteresowaniem uczniów/ sami podawali tytuły książek, które chcieliby, aby znalazły się w bibliotece/. Wśród nowości są książki spełniające oczekiwania każdej grupy wiekowej naszych czytelników. Są to głównie beletrystyka dziecięca i młodzieżowa w tym książki obecnie popularne wśród młodych czytelników czy tzw. bestsellery wydawnicze, literatura piękna,popularnonaukowa, biografie, komiksy, książki historyczne, wydawnictwa albumowe z różnych dziedzin wiedzy m. in. sztuki, podróży, sportu, nauki języków obcych,  hobby czy też poradniki
i literatura o regionie, reportaże i dokumenty historyczne
a wśród nich pozycje książkowe i albumowe  związane
ze 100-leciem odzyskania Niepodległości. Propozycje tytułów książek podawali uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Po konsultacjach  planowanych zakupów, przejrzeniu wielu tematycznych stron internetowych z recenzjami książek, katalogów wydawniczych i rankingów czy  książek nagradzanych w konkursach lub  polecanych przez różnych czytelników jak np. blogi czytelnicze czy  listę polecanych książek  Fundacji ABCXXI ,decyzje o rodzaju zamówień,
po przemyśleniu  potrzeb biblioteki i uwzględnieniu doświadczeń w pracy  z czytelnikiem podejmował nauczyciel-bibliotekarz. Dokonano porównania cen książek w różnych hurtowniach i negocjowano rabaty. Dokumentacja przygotowanych zamówień  jest dostępna w bibliotece szkolnej. Niezwykle pomocne w realizacji programu  były także  porady innych nauczycieli-bibliotekarzy biorących udział w programie i  dzielących się swoimi doświadczeniami  oraz publikacje ukazujące się systematycznie na stronach czasopism fachowych głównie „ Biblioteki w Szkole” czy jej witryny internetowej. Na dzień 19.11.2018 rok zakupiono 758 woluminów z wykorzystaniem 92 % otrzymanej dotacji. Wychodząc z doświadczeń prezentowanych w literaturze dotyczącej badań i rozwoju czytelnictwa/ np. publikacja Gallagher K. Jak zachęcać do czytania. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2010 r./ największym wyzwaniem dla pedagogów i bibliotekarzy jest rozwijanie motywacji czytelniczych w taki sposób, aby czytanie nie było przymusem lecz przyjemnością oraz wykształceniem w młodych czytelnikach wewnętrznej potrzeby samodzielnego wyboru
i sięgania po lekturę. Jako  pierwszy z warunków do tej pracy
z czytelnikiem określa się dostęp do ciekawych tekstów, czyli tym samym do dobrze wyposażonych bibliotek szkolnych najbliższych uczniom danej szkoły. Następny warunek
to pokazywanie przez pedagogów  wśród swoich uczniów własnym przykładem jak ważne jest czytanie. Pierwsza tura zakupów z nowościami do biblioteki dokonana w czerwcu  umożliwiła zorganizowanie wystawy
w październiku
z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod hasłem „Książka to przyszłość”, w czasie której uczniowie poszczególnych klas
w ramach godzin ze swoim wychowawcą, mieli możliwość zapoznania się z nowymi książkami oraz udziału w wyborze kolejnych tytułów książek do biblioteki. Wrzucali oni „swoje tytuły” na karteczkach do „słoiczka książkowych życzeń”.
W kolejnych zamówieniach zostały uwzględnione propozycje uczniów i nauczycieli. Można zauważyć, ze nasi uczniowie są mile zaskoczeni widząc pojawiające się w bibliotece książki, które zamówili i już je wypożyczają.
Poprzez wiele dotychczasowych  działań szkolnej biblioteki  oraz współpracujących nauczycieli i wychowawców, staramy się lepiej i efektywniej wypełniać misję i zadania szkoły. Staramy się także jak najlepiej wychodzić na przeciw nie tylko obecnym wyzwaniom edukacyjnym ale także potrzebom każdego czytelnika, także tego, którego mamy zamiar pozyskać. Mądra maksyma mówi „Jeśli sprawisz, że uczeń poczuje się jak czytelnik, to się nim stanie”/Donald Graves/ Realizacja programu NPRCZ jest długo oczekiwanym wsparciem dla idei czytelniczych i edukacyjnych, które realizujemy i które mają swoje uzasadnienie dla efektywnej pracy z czytelnikiem  i uczniem. Chociaż  oczekiwane rezultaty podejmowanych działań są długotrwałe a działania nie zawsze skuteczne, to jednak pozyskanie każdego nowego czytelnika
i ciągłe motywowanie  go oraz rozwijanie  samodzielności i pasji u tych , którzy już czytają  daje satysfakcję. Efekty naszych  działań  edukacyjnych i wychowawczych pojawią się tylko wówczas, kiedy będziemy mieli do zaoferowania naszym czytelnikom coś ciekawego do czytania i kiedy jesteśmy otwarci na ich potrzeby, nie zniechęcając się równocześnie pojawiającymi się trudnościami i wysiłkiem pedagogicznym.