Nowy Rok Szkolny 2018/19 rozpoczęty

 Nowy Rok Szkolny 2018/19 rozpoczęty i kolejny wrześniowy „podręcznikowy zawrót głowy”

Już kolejny rok tuż przed rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego i tuż po nim  Biblioteka Szkolna przyjmuje , kataloguje i rozprowadza uczniom darmowe podręczniki szkolne . W tegorocznym pakiecie były nowe podręczniki
do klas II ,V i VIII szkoły podstawowej oraz zeszłoroczne podręczniki dla klas I, III, IV, VI, VII szkoły podstawowej
oraz III gimnazjum. Dodatkowo wszyscy uczniowie otrzymali komplety  nowych zeszytów ćwiczeń do poszczególnych przedmiotów. Według skrótowych obliczeń nauczyciela-bibliotekarza zostało zaksięgowanych i wydanych uczniom naszej szkoły 3453 podręczniki oraz 8242 zeszyty ćwiczeń.

Dla Biblioteki Szkolnej jest to bardzo  angażująca  praca, zajmująca dużo czasu i wymagająca sumienności .
Nauczyciel-bibliotekarz dziękuje wszystkim uczestnikom akcji podręcznikowej za każdy gest pomocy.