Spotkanie z Rodzicami-28-29.09.2016r.

Drodzy Rodzice !

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-20. Priorytet 3

Upowszechnianie czytelnictwa stało się jednym z priorytetów MEN na r. szk. 2016/17. Po pierwszym programie MEN „Książki naszych marzeń”, w którym uczestniczyliśmy w r. szk. 2015/16, a dzięki któremu pozyskaliśmy kwotę 2712zł , przystąpiliśmy do kolejnego programu na rzecz rozwoju czytelnictwa-Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 . W ramach tego programu można uzyskać środki dla Biblioteki Szkolnej w kwocie 15000 zł /w tym 20%-wkład organu prowadzącego/.Wniosek do programu składamy ponownie do 30 października 2016 r. Z jego realizacją związane są różnorodne wymagania w zakresie edukacji czytelniczej w szkole. W związku z tym zaplanowaliśmy liczne działania, których celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów naszej szkoły przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych. Działania szkoły koordynuje Biblioteka Szkolna. Od wielu lat podejmujemy różnorodne działania na rzecz rozwijania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły, oferując możliwość rozwijania zainteresowań czytelniczych przez udział w ciekawych formach zajęć, spotkań, akademii, konkursów, akcji i imprez czytelniczych. Chcemy je kontynuować i rozwijać. Dla realizacji tych zadań w szkole potrzebna jest dobrze wyposażona , nowoczesna i aktywna Biblioteka Szkolna jak również współdziałanie Dyrekcji, nauczycieli oraz rodziców we wspólnym dziele edukacji czytelniczej naszych uczniów. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa wychodzi na przeciw naszym oczekiwaniom. Zapraszamy rodziców do zapoznania się z zaplanowanymi na ten rok szkolny działaniami dla upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły oraz współpracy z nami w realizacji wymagań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Strony internetowe:
SZS nr 1 w Opatowie: http://szs1opatow.mozello.pl
Biblioteki Szkolnej SZS Nr 1: http://www.bibliotekaopatow.pl