Konkurs literacko-plastyczny "Przyjemność czytania"

Wręczenie nagród z konkursu literacko-plastycznego pt. "Przyjemność czytania" odbyło się w dniu 6.05.2011 roku. na Świetlicy Szkolnej. Wzięli w nim udział goście (Teresa Jachimkowska, Kazimierz Oficjalski, Jerzy Wójtowicz z Opatowa) reprezentujący Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społeczno-Patriotyczne, sponsora nagród. Nagrody wręczone zostały również za konkurs plastyczny pt. "Jan Paweł II w oczach dziecka". W naszych konkursach wzięło udział łącznie 52 uczniów. Przyznano łącznie 6 nagród i 11 wyróżnień. Laureaci otrzymali z rąk sponsorów dyplomy, książki i słodycze. Ponadto zostali obdarowani drobnymi nagrodami także wszyscy uczestnicy konkursów. Sponsorem nagród była także nasza biblioteka.

Zobacz zdjęcia w galerii.

Zobacz listę laureatów.