Protokół z konkursu czytelniczego dla najmłodszych czytelników pt. „Opowiem Ci bajkę”

W KONKURSIE UCZESTNICZYŁO 10 UCZNIÓW KLASY I .KONKURS TRWAŁ OD 5 PAŹDZIERNIKA DO 8 LISTOPADA 2011 R.W ETAPIE PRZYGOTOWAŃ UCZESTNICY KONKURSU CZYTALI RAZEM Z RODZICEM DOWOLNA KSIĄŻKĘ/KSIĄŻKI/, ORAZ WPISYWALI JĄ LUB JE/z datą czytania i podpisem rodzica/ NA KARTĘ MAŁEGO CZYTELNIKA FINAŁ KONKURSU ODBYŁ SIĘ W DNIU 8.11.2011 R. UCZESTNICY PREZENTOWALI PRZED KOMISJĄ KONKURSOWĄ JEDNĄ Z CZYTANYCH Z RODZICEM KSIĄŻEK ORAZ PRZYGOTOWANE NA TĘ OKOLICZNOŚĆ PZREBRANIE ZA DOWOLNĄ POSTAĆ BAJKOWĄ JAK RÓWNIEŻ OKAZALI KOMISJI WŁASNĄ „KARTĘ MAŁEGO CZYTELNIKA”

Komisja w składzie: Ewa Gronek-nauczyciel, Barbara Majewska-Czub- nauczyciel, Elżbieta Wiśniewska- pedagog, Danuta Rucińska-wychowawca, Ewa Jasińska- nauczyciel-sekretarz komisji oceniała każdego z uczestników konkursu punktami od 1 do 5.Dodatkowe punkty za prezentację książki przyznawała reprezentacja uczniów/uczennice z KPB z kl. IV b/ . Brano pod uwagę następujące KRYTERIA OCENY WYPOWIEDZI UCZNIA:

 • Uwzględnienie informacji o autorze i tytule książki
 • Czytelność i jasność wypowiedzi związana z treścią książki
 • Użyte środki artystyczne i językowe wypowiedzi
 • Ogólne wrażenie artystyczne

  OCENA KOMISJI obejmowała PUNKTACJĘ W SKALI OD 1 DO 5

 • ZA PREZENTACJĘ KSIĄŻKI- punktacja każdego członka Komisji osobno
 • ZA PZREBRANIE- punktacja wspólna Komisji
 • ZA WYPEŁNIONĄ KARTĘ MAŁEGO CZYTELNIKA-punktacja wspólna Komisji

  Największą ilość punktów otrzymali:

 • Zuzanna Wiśniewska-35 pkt.-maksymalna ilość punktów-I miejsce
 • Igor Jakubowski-34 pkt.-II miejsce
 • Gabriela Tomaszewska-28 pkt.-III miejsce
 • Wiktoria Stanisławska-27 pkt.-III miejsce
 • Wyróżnili się także uczniowie: Przemysław Frańczak, Ola Czuba i Ewa Wyrzykowska
 • Zuzanna Stasiak, Kacper Chodorek i Weronika Klusek

  NAJLEPSI UCZESTNICY KONKURSU ZOSTALI NAGRODZENI DYPLOMAMI I NAGRODAMI KSIĄŻKOWYMI I RZECZOWYMI..NAGRODZENI ZOSTALI TAKŻE RODZICE UCZNIÓW ZA NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PRZECZYTANYCH ZE SWOIM DZIECKIEM KSIĄŻEK JAK RÓWNIEŻ WSZYSCY UCZESTNICY KONKURSU.

  Zobacz:

 • galerię zdjęć