„Mądry jak sowa – mały uczeń w świecie książek i multimediów” W okresie od 1 grudnia 2009r. do 20 czerwca 2010r. klasa I b realizowała II etap ogólnopolskiego projektu „Pierwszaki”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,z wykorzystaniem nowatorskich metod kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego dziecka odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera: językowej,matematyczno- logicznej, ruchowej, wizualno – przestrzennej,przyrodniczej, muzycznej, interpersonalnej, intrapersonalnej Okres pierwszego etapu kształcenia jest okresem szczególnym, gdyż pierwsze lata doświadczeń szkolnych decydują o przyszłych zainteresowaniach, stosunku do uczenia się, kształtują poglądy, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie. Od 1 lutego 2010r. rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie mieli możliwość korzystania z różnego rodzaju pomocy dydaktycznych. Tytuł zajęć to„Mądry jak sowa – mały uczeń w świecie książek i multimediów”.Dzieci miały możliwość współdziałania w grupie. W czasie zajęć chętnie uczestniczyły w tworzeniu krótkich scenek teatralnych z wykorzystaniem pacynek i instrumentów muzycznych, tańczyły i improwizowały przy muzyce. Tworzyły prace plastyczno - techniczne, które prezentowały na galerii prac. Utworzone zostały ośrodki zainteresowań do poznania i rozwijania różnorodnych inteligencji. Jak pracowała grupa uczniów z klasy I b pod kierunkiem realizatorki projektu, wychowawcy mgr Małgorzaty Słapczyńskiej biorących w projekcie pokazuje galeria wybranych zdjęć .