Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II

Społeczność Szkolna SZS N 1 w Opatowie uczciła beatyfikację Jana Pawła II uczestnicząc. w projekcie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Muzoł pt. "Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II". Koordynatorem projektu w naszej szkole była nauczyciel-katecheta Gustawa Skrzypczak. W realizację projektu włączyli się inni nauczyciele, także Biblioteka Szkolna reprezentowana przez nauczyciela -bibliotekarza Izabelę Bajak i uczennice z Koła Przyjaciół Biblioteki. Grupa uczniów gimnazjum Nr 1 pod opieką nauczyciela katechety Gustawy Skrzypczak oraz nauczyciela bibliotekarza Izabeli Bajak nagrała audycję w lokalnej stacji Radia Opatów. Audycja pt. "Fama sanctitatis, fama signorum" została wyemitowana w dniach świątecznych, oddzielających szkolne obchody beatyfikacji. W dniu 20.04.2011 r. przeprowadzony został happening dla uczniów kl. I-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum pt. "Nasza księga myśli o Janie Pawle II".

Po obejrzeniu przygotowanej wystawy papieskiej uczniowie i nauczyciele zapisywali na wielkich planszach swoje myśli i refleksje o Janie Pawle II.
   
Zostały one umieszczone w specjalnej "Księdze myśli o Janie Pawle II". Uczniowie klas młodszych wzięli także udział w konkursie plastycznym pt. "Jan Paweł II w oczach dziecka" W dniu 27.04.2011 r. odbył się marszobieg papieski "Śladami Jana Pawła II" uczniów klas IV-VI –SP i I-III gimnazjum na trasie Opatów- Kornacice –Lipowa- Opatów, w którym wzięło udział 127 uczniów, pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego Tomasza Partyki, Mariusz Kadeli oraz nauczycieli Ewy Gronek, Barbary Majewskiej-Czub i Izabeli Bajak.
      
Główne uroczystości szkolne odbyły się w dniu 28.04.2011 r. Rozpoczęła je uroczysta Msza Św. godz. 9.00, w klasztorze OO. Bernardynów a następnie uroczysta Akademia Szkolna w SZS nr 1 z udziałem zaproszonych gości.

W uroczystości wzięli udział: Zastępca Burmistrza Pana Krzysztof Wróblewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tomasz Staniek, Zarząd Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Opatowa, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Opatowskiej oraz lokalne media jak również społeczność SZS nr 1. Młodzież zaprezentowała montaż słowno –muzyczny pt. "Fama sanctitatis, fama signorom" połączony z prezentacją o Janie Pawle II autorstwa katechety O. Aniceta Gruszczyńskiego. Specjalną oprawę muzyczną i plastyczną przygotowali nauczyciele przedmiotów artystycznych. Zwieńczeniem szkolnych uroczystości było wspólne posadzenie jodły papieskiej na placu naszej szkoły jako żywego pomnika beatyfikacji Jana Pawła II.