Prace plastyczne nagrodzone w konkursie "MuzykÄ… Chopina malowane"