Pasowanie na Czytelnika uczniów klas 1-„Stacja Tuwimowo”

Już po raz 22 pierwszoklasiści zostali zaproszeni przez Bibliotekę Szkolną na uroczystość pasowania na czytelnika. Spotkanie w Bibliotece ma charakter zajęć otwartych dla Rodziców najmłodszych czytelników, którzy otrzymali wcześniej list ze specjalnym zaproszeniem do udziału w zajęciach.

Zajęcia rozpoczęły się zabawą z chusta animacyjną .Dzieci wyruszyły w podróż do krainy książek zatrzymując się na „Stacji Tuwimowo”. Po krótkiej prezentacji różnych rodzajów środków lokomocji i odgadnięciu zagadek wprowadzających do tematu zajęć wysłuchali wiersza Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”. Wokół treści wiersza prowadzone były podczas pierwszych zajęć zabawy ruchowe i muzyczne „Lokomotywa i wagonik”, „Muzyczna Lokomotywa” oraz zajęcia plastyczne w postaci wykonania wagoników z wiersza „Lokomotywa” przez dorysowanie pasażerów i wycięciu wagoników z szablonów, które zawierały elementy grafiki w postaci książki. Pierwszoklasiści z radością wykonywali swoje wagoniki i umieścili je na przygotowanej planszy z lokomotywą i torami. W ten sposób lepiej zapamiętali treść wiersza. Czytanie połączone z zabawą łączącą różne rodzaje aktywności zachęciło małych czytelników do zainteresowania się tekstem wiersza „Lokomotywa” oraz innymi wierszami Tuwima jak również skojarzeniem czytania z rozrywką i przyjemnością.

Zajęcia zakończyły się złożeniem przysięgi czytelnika oraz zabawą „iskierka radości”. W zajęciach uczestniczyła Pani Dyrektor Anna Przygoda oraz przedstawiciele Rodziców uczniów klasy 1.