Prace plastyczne nagrodzone w konkursie "Znam języki obce, jestem obywatelem świata"