Nowe książki w przededniu św. Mikołaja

Tuż przed świętym Mikołajem dotarły do Biblioteki Szkolnej SZS nr 1 w Opatowie piękne nowe książki zakupione w ramach programu MEN "Książki naszych marzeń" Wniosek do programu został złożony przez Dyrekcję Szkoły w czerwcu roku szkolnego 2014/15.Po pozytywnym zaopiniowaniu otrzymaliśmy dotację w wysokości 2604 zł na zakup nowych książek do biblioteki. Nowe książki w ilości 158 woluminów to pięknie wydane i bardzo ciekawe książki do czytania dla dzieci, lektury, słowniki i albumy tematyczne, książki wspomagające naukę języków obcych, historii, rozwijanie zainteresowania uczniów oraz pomoce dydaktyczne dla pedagogów. W ramach dotacji zaprenumerowaliśmy także dwa czasopisma edukacyjne.

W dniu 20 listopada 2015 r. został złożony kolejny wniosek do organu prowadzącego w ramach projektu Priorytet 3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 o przyznanie środków na zakup książek dla Biblioteki Szkolnej w kwocie 12000 zł oraz 20% wkładu organu prowadzącego. W ramach programu zaplanowano liczne działania biblioteki szkolnej w ramach realizacji celów programu MEN w tym m.in. „rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”