Mikolajkowa akcja pomocy Afryce po raz trzeci

To już III edycja projektu Mikołajkowej Akcji Pomocy Afryce, w której uczestniczy nasza społeczność szkolna a do którego zaprosiła nas Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti. Projekt „Hobe znaczy witaj”, w którym uczestniczymy po raz trzeci włączony został do programu MEN pt. „Szkoła z pasją”.

W dniu 17 grudnia 2013 r. odbył się Festyn Misyjny pod hasłem „Podziel się z Afryką” połączony z Bożonarodzeniowym Kiermaszem przygotowanym przez poszczególne klasy. W tym roku wzbogaciliśmy go o szkolną akcję pt. „Kawa dla Afryki”. Jako motto naszej akcji przyjęliśmy słowa „W każdym człowieku widzieć brata”.

Na kiermasz swoje stoiska przygotowały wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Festyn rozpoczął się kolędą „Cicha noc” w wykonaniu uczennic-solistek z koła misyjnego naszej szkoły oraz muzycznym akompaniamencie młodzieży. Prezentację multimedialną pt. „Warto pomagać-przez misje do Lwowa” pokazała nam młodzież gimnazjum uczestnicząca w wycieczce. Była ona nagrodą za zajęcie I miejsca w ubiegłorocznej II edycji Mikołajkowej Akcji Pomocy Afryce. Część artystyczną zakończyła kolęda i życzenia na Święta. W Festynie wzięli udział uczniowie naszej szkoły, Dyrekcja oraz nauczyciele i rodzice a także zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Opatów Tomasz Staniek, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Opatów p. Sekretarz Monika Kościołek, p. Bernadetta Bara, Prezes TPZO - p. Irena Szczepańska, zaprzyjaźnieni ze szkołą Kombatanci z Prezesem Koła Związku Kombatantów p. Feliksem Krawczykiem, oraz nasz sponsor p. Teresa Gajewska z Opatowa.

Organizatorami Festynu są nauczyciele: Izabela Bajak. Gustawa Skrzypczak, Ewa Jasińska, Ewa Gronek, Barbara Majewska-Czub, Honorata Kadela, Aneta Gibała, Nina Banach, Barbara Sus, Katarzyna Hejnicka-Bystroń. Do akcji włączyli się także wychowawcy klas i rodzice.

Zobacz porotokół z kiermaszu oraz galerię zdjęć.