Protokół z konkursu plastycznego:” Mali bohaterowie naszych bajek”

Konkurs został przeprowadzony w dniach od 31.05 do 12.06.2012 r.. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas 1. W konkursie wzięło udział 7 uczniów. Poziom konkursu był przeciętny. Komisja Konkursowa w składzie: nauczyciel- bibliotekarz Izabela Bajak, nauczanie początkowe Małgorzata Słapczyńska zdecydowała o przyznaniu nagród następującym uczniom: Igor Jakubowski, Aleksandra Sówka, Bartek Wiśniewski.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w czasie spotkania z okazji Tygodnia Głośnego Czytania.

Komisja Konkursowa