"MAKULATURA NA MISJE"

Zapraszamy wszystkich uczniów SZS Nr 1 oraz nauczycieli, wychowawców, wszystkich pracowników szkoły do włączenia się w akcję: „Pomagamy budować studnię w Sudanie – woda to życie – makulatura na misje” w związku z przystąpieniem naszej szkoły do projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Włączenie się w tą szlachetną akcję na rzecz misji jest kontynuacją myśli budowania „żywych pomników” Jana Pawła II. Możesz oddać to, co z pozoru jest dla Ciebie niepotrzebne, a dla innych wręcz życiodajne, gdyż 1 kg makulatury to 75 litrów wody dla Afryki.

Zbiórka makulatury ( papier, książki, gazety, opakowania tekturowe), będzie trwać od 14.04.2014 r. do 27.06.2014 r. Uczcijmy w ten sposób kanonizację bł. Jana Pawła II, który jako największy Misjonarz Świata stawał w obronie najuboższych naszych braci ze wszystkich kontynentów.

Nasza inicjatywa została doceniona przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, które uznało ją za Dobrą Praktykę (zobacz stronę Kuratorium).

Nauczyciele odpowiedzialni za zbiórkę makulatury:
SP: Pani Izabela Bajak
GIM: Pani Gustawa Skrzypczak