Protokół z konkursu czytelniczego
„Mieszkańcy Stumilowego Lasu”
przeprowadzonego w dniu 12.04.2010r.

W konkursie czytelniczym wzięło udział 12 uczniów klas I-III. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej (runda pytań). W I części – pisemnej uczniowie mieli za zadanie wypełnić karty pracy z przygotowanymi pytaniami dotyczącymi treści książki A.A. Milne – „Kubuś Puchatek”. Wykorzystano fragment książki: czytanie ze zrozumieniem, sprawdzenie znajomości treści książki oraz uzupełnienie mapy „Stumilowego Lasu” z zaznaczeniem mieszkańców, bohaterów „Kubusia Puchatka”. II część to runda pytań za 1 pkt i 2 pkt dotyczących treści lektury.
W konkursie jego uczestnicy uzyskali następującą ilość punktów:
1.Gawlik Krystian – kl. IIb – 14 pkt – I miejsce
2.Przygoda Barbara – kl. IIa – 13 pkt – II miejsce
3.Cieślik Wojciech – kl. IIb – 11,5 pkt – III miejsce
4.Słomka Aleksandra – kl. IIa – 11,5 pkt – III miejsce
5.Malicki Krystian – kl. Ib – 10 pkt – IV miejsce
6.Rozszczypała Wiktoria – kl. Ib – 9 pkt – V miejsce
7.Jarecka Martyna – kl. IIa – 9 pkt – V miejsce
8.Szałach Krystian – kl. IIb – 9 pkt –V miejsce
9.Ziarko Karolina – kl. Ia – 8,5 pkt
10. Kaczmarska Kinga – kl. IIIb – 8,5 pkt
11. Bełczowska Joanna – kl. IIIa – 8 pkt
12. Nowakowska Aleksandra – IIIb – 7 pkt
Uczniowie otrzymali nagrody i słodycze oraz dyplomy ufundowane przez sponsora.

Regulamin konkursu czytelniczego:
„Mieszkańcy Stumilowego Lasu”.

1.W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas I-III
2.Do konkursu należy zapoznać się z lekturą książki A.A. Milne: „Kubuś Puchatek”
3.Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 8.04.2010 w dwóch częściach: pisemnej i ustnej/zestaw pytań/
4.Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać komisja konkursowa: nauczyciel- bibliotekarz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
5.Nagrodą w konkursie będą oceny z przedmiotów oraz drobne gadżety