Kanonizacja Jana Pawła II

27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w przededniu Święta Narodowego Polaków-Konstytucji 3 Maja, przeżywaliśmy niezwykły dzień - dzień Kanonizacji największego z rodu Polaków - Św. Jana Pawła II. Dziękując Bogu za ten wielki dar spróbujmy zadać nasuwające się nam Polakom ważne pytania: Czym jest dla Ciebie Twoja Ojczyzna?, Jak rozumiesz jej wolność?...

Wielki poeta Norwid pisał "Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek". Św. Jan Paweł II mówił "Wolność jest dana człowiekowi przez Stwórcę i jest mu równocześnie zadana" (Pamięć i tożsamość). Powiedział także "Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć" (homilia w Archikatedrze św. Jana w Warszawie - r. 1991).

Największy z rodu Polaków, ten, który tak wiele uczynił dla odzyskania upragnionej przez nasz naród wolności, wzywał nas abyśmy tej wolności bronili dążąc do niej także w wymiarze duchowym i nie oddali nigdy tej wolności ducha, do której wyzwolił nas Chrystus. Abyśmy wciąż szukali tej prawdy, która wyzwala. Jan Paweł II przybywając do nas jako głowa kościoła katolickiego i niestrudzony orędownik prawdy i naszej wolności , na naszej ziemi w Sandomierzu 12 czerwca 1999 roku przywołał dobitnie ewangeliczne wezwanie: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą". Mówił też "Jak ważne jest aby nasze sumienia były prawe, były oparte na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem a zło złem".

Stając dziś w prawdzie naszych sumień stajemy jednocześnie wobec tajemnicy świętości i niezwykłego życia Jana Pawła II. Stajemy pełni nadziei, że św. Jan Paweł II czystym sercem ogląda już Boga twarzą w twarz. Stajemy pełni wiary, że ten Święty będzie wstawiał się za swą ziemską Ojczyzną-Polską i wypraszał dla niej wolność, a dla nas prawe sumienia, abyśmy umieli budować naszą wolność na prawdzie i miłości w nas i wokół nas. Wsłuchujmy się nieustannie w Jego nauczanie i powierzajmy mu sprawy naszej wolności i samych siebie.

Zobacz galerię zdjęć z apelu z okazji kanonizacji Jana Pawła II.