Jedyny taki kiermasz bożonarodzeniowy w mieście

Już po raz piaty społeczność szkolna Samorządowego Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, przystąpiła do projektu Mikołajkowej Pomocy Afryce-„ Zostań Świętym Mikołajem i podaruj dzieciom w Rwandzie roczną prenumeratę miesięcznika „Hobe”, pod patronatem Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti. Kilkuletnia współpraca opatowskiej „Jedynki” z Fundacją owocuje coroczną świąteczną zbiórką datków, które przeznaczane są na edukację dzieci rwandyjskich. Społeczność opatowskiej „Jedynki” jednoczy się we wspólnym dzieleniu się swoim dobrem z najbardziej potrzebującymi swoimi rówieśnikami z Afryki, co ma szczególna wymowę przed świętami Bożego Narodzenia. Jak co roku, dzieci i młodzież przygotowała niezliczoną ilość „cegiełek misyjnych”, wykonanych samodzielnie ozdób świątecznych, stroików, artystycznych drobiazgów świątecznych, jak również słodkości i owoców, które rozprowadziła wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Podczas tegorocznego Festynu Misyjnego połączonego z kiermaszem zebrano łącznie ponad 3 tysiące złotych. Dzieci i młodzież uczestnicząca w Festynie obejrzała krótki spektakl teatrzyku szkolnego w kolędowej oprawie słowno-muzycznej. Były życzenia a następnie odbył się wielki kiermasz. Zaproszonych gości reprezentowali jak co roku opatowscy kombatanci zaprzyjaźnieni ze szkołą zaś Urząd Miasta i Gminy Pani Sekretarz Barbara Kłosińska oraz kierownik pomocy społecznej Pani Elżbieta Chodorek.

Uczniowie opatowskiej „Jedynki” oczekują co roku na ten szczególny dzień i angażują się otwartym sercem wraz ze swoimi wychowawcami i rodzicami w przygotowanie dorocznego Festynu Misyjnego. -„Już czterokrotnie byliśmy najlepszą w kraju szkołą w ilości zebranych datków w projekcie „Hobe, znaczy witaj”. Byliśmy nagradzani spotkaniem z misjonarzami z Afryki, oraz wycieczkami do Lwowa i Warszawy dla licznej grupy uczniów naszej „Jedynki”. Mamy w planach wycieczkę na Słowację wygraną w zeszłorocznej edycji projektu. Jednak uważamy, że nie te atrakcyjne nagrody są najważniejsze. Nasza praca dla misji afrykańskich przynosi niewymierne wartości wychowawcze, o czym świadczy wielkie zaangażowanie naszych uczniów w ten szczególny przedświąteczny czas, które łączy nas we wspólnej radości i dzieleniu się z innymi-mówią organizatorzy akcji. Koordynatorami projektu w szkole są nauczyciel-katecheta Gustawa Skrzypczak i nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak. Wspomagają ich koleżanki i koledzy nauczyciele i wychowawcy klas oraz Dyrekcja Szkoły i rodzice uczniów opatowskiej „Jedynki”.

/opracowała Izabela Bajak/