Konkurs czytelniczy dla klas III pt. „Lektury znane i lubiane”

W dniu 4 czerwca 2014r. odbył się konkurs czytelniczy ze znajomości lektur dla klas III szkoły podstawowej. Do udziału w konkursie przystąpiło 12 uczniów z kl. 3a i 3b.

Komisja Konkursowa w składzie: Przewodnicząca: Beata Kadela -nauczyciel, członkowie: Izabela Bajak- nauczyciel-bibliotekarz i Barbara Majewska-Czub- nauczyciel czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu a następnie sprawdziła prace uczniów przyznając punkty wg regulaminu konkursu. Komisja przyznała następujące nagrody:
I nagroda-Przemysław Frańczak kl.3 b-32 punkty
II nagroda-Aleksandra Porydzaj-kl.3b-28 pkt.
III nagroda-Zuzanna Wiśniewska- kl. 3b-26 pkt.
Wyróżnienia: Nina Kania-kl.3b-25 pkt.
Wyróżnienie: Ewa Wyrzykowska-kl.3a-24 pkt.

Najlepsi czytelnicy lektur otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez sponsorów: PP.A. i P. Oparowscy z Opatowa oraz P.T. Bajak z Opatowa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali także dyplomy i nagrody za udział w konkursie.

Zobacz zdjęcia w galerii.