"Głosić wiarę z radością"
Spotkanie z misjonarzem br. Zdzisławem Olejko

Społeczność szkolna opatowskiej „Jedynki” spotkała się po raz drugi w tym roku z pallotyńskim misjonarzem Bratem Zdzisławem Olejko pełniącym od 25 lat służbę misyjną w Rwandzie-małym kraju w sercu Afryki. Spotkanie w dopiero co zakończonym Tygodniu Misyjnym było okazją do przybliżenia uczniom „Jedynki” odmienności kulturowej jednego z krajów kontynentu Afrykańskiego oraz przypomnienia nawoływania Chrystusa do niesienia wiary i nadziei wszystkim narodom w duchu Jego Ewangelii. Rwanda to kraj kontrastów, wielkiej biedy, chorób, niedożywionych dzieci, z których wielka ich część to sieroty-ofiary wojny domowej i ludobójstwa, których areną była Rwanda w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Brat Misjonarz barwnie opowiadał słuchaczom o życiu ich afrykańskich rówieśników pokazując wiele ciekawych eksponatów, które przywiózł z Afryki. Mówił o głodzie i ciężkiej pracy dzieci z Rwandy o tym, że wiele dzieci afrykańskich nie może chodzić do szkoły. Uświadamiał młodym słuchaczom jak bardzo powinni szanować dobra , które posiadają, uczyć się pilnie i pomagać swoim rodzicom, jak ważna jest w życiu nauka języków obcych. Młodzież nawiązując do dopiero co obchodzonego w szkole Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II-Misjonarz świata” odczytała wpisy do szkolnej księgi myśli o Janie Pawle II , umieszczone na planszach podczas zorganizowanego happeningu na temat : „Kim jest dla Ciebie błogosławiony Jan Paweł II.”Zaśpiewała też „Barkę” oraz radosne pieśni religijne dedykowane Bratu Misjonarzowi. Brat Misjonarz przekazał uczniom i nauczycielom pamiątki misyjne. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Opatowska „Jedynka” przystępując w tym roku szkolnym po raz drugi do projektu Mikołajkowej Pomocy Afryce Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej SALVATTI ma nadzieję , iż nie jest to ostatnie w szkole spotkanie z Misjonarzem.

Zobacz całą galerię zdjęć ze spotkania.