Protokół Komisji Księgowej
Mikołajkowej akcji Pomocy Afryce

„Bo byłem głodny a daliście mi jeść”- to ewangeliczne wezwanie do czynienia dobra przyświecało organizatorom Festynu Misyjnego w opatowskiej „Jedynce” w przedświątecznym czasie Bożego Narodzenia. Już po raz drugi cała społeczność szkolna przystąpiła do projektu pallotyńskiej Fundacji Misyjnej SALVATTI. Tegoroczna akcja Mikołajkowej Pomocy Afryce kontynuuje szkolną już kilkuletnią tradycję pomocy misjom. W I ubiegłorocznej edycji projektu „Hobe, znaczy witaj”, zajęliśmy I miejsce z pośród ponad 100 szkół biorących udział w projekcie. Nagrodą była dwukrotna w poprzednim roku wizyta misjonarzy z Afryki w naszej szkole. W tegoroczną II edycję Mikołajkowej Pomocy Afryce zaangażowali się dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Uroczysty Festyn poprzedziły przygotowania , na które złożyły się :wystawa pt „Problem głodu w Afryce”, przygotowanie „cegiełek misyjnych” przez naszych uczniów na festyn, rozprowadzenie ulotek zachęcających do aktywnego udziału w Festynie. Celem organizatorów było uwrażliwienie na potrzeby innych oraz kształtowanie aktywnej postawy dzielenia się z drugim człowiekiem posiadanym dobrem.

W Festynie wzięła aktywny udział znacząca cześć społeczności szkolnej angażując także liczne grono rodziców. Gościliśmy przedstawicieli władz samorządowych, zaprzyjaźnione ze szkołą koło misyjne z parafii kolegiackiej św. Marcina z opiekunami jak również kombatanci z Zarządu Miejsko Gminnego Związku Kombatantów. sponsorzy i sympatycy opatowskiej „Jedynki’. Specjalnymi gośćmi byli przebywający w szkole goście z Finlandii i z Cypru. Festyn Misyjny rozpoczęło uroczyste przybycie Trzech Króli, którzy zaprosili wszystkich na wspólną biesiadę. Mali aktorzy z klasy II b zagrali współczesną wersję znanej baśni pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Wspólnym kolędowaniem rozpoczęliśmy i zakończyli część artystyczną. Drugą część uroczystości stanowiła prawdziwa biesiada-kiermasz bożonarodzeniowy. Dzieci i młodzież z pomocą swoich rodziców przygotowała niezliczone ilości ciast i inne „cegiełki misyjne”: stroiki, ozdoby choinkowe i inne symbole nadchodzących Świąt. Wybrani przez organizatorów wolontariusze zbierali datki na pomoc misjom. Każda klasa miała własne stoisko, wykonane przez siebie „cegiełki” oraz własna puszkę. Komisja księgowa po podliczeniu zebranych datków podała iż zebraliśmy łącznie 2105zł zł 27 gr. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tak owocnej akcji pomocy misjom a także naszym sponsorom –Pani doktor Annie Kabza z Opatowa za wsparcie organizacji festynu.

Grupę organizacyjną Festynu stanowili nauczyciele: nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak, katecheta-Gustawa Skrzypczak oraz nauczyciele: Ewa Jasińska, Malgorzata Słapczyńska, Ewa Gronek, Barbara Majewska-Czub, Barbara Sus oraz Magdalena Szemraj.

Zobacz galerię zdjęć z imprezy i przeczytaj protokół.