Protokół z konkursu czytelniczego dla klas 2-3 pt. "Czy wiesz?"

W dniu 15.11.2011 r. odbył się Konkurs czytelniczy dla klas 2i 3 /szkoła podstawowa/ ze znajomości lektur. Konkurs miał formę pisemnego testu wyboru i zawierał 30 pytań zamkniętych, obejmujących treścią wszystkie lektury wyszczególnione w regulaminie konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie: nauczyciel-bibliotekarz Izabela Bajak, nauczyciel Agnieszka Kalita. Poziom konkursu był wysoki. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dobra znajomością objętych regulaminem lektur. Mali czytelnicy poradzili sobie również z formą testu. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu prac i podliczeniu wyników stwierdza kolejność miejsc na podstawie ilości uzyskanych punktów.

I miejsce:
Karolina Kosciuk-kl.3b-30 pkt.

II miejsce:
Roksana Słapek-kl.2a-29 pkt.
Bartłomiej Wiśniewski-kl.2b-29 pkt.
Marcelina Janicka-kl.3a-29 pkt.
Tomasz Staniek-kl.3a-29 pkt.
Jakub Koszelak-kl.3b-29 pkt.

III miejsce:
Klaudia Choinacka-kl.3a-28 pkt
Jakub witaczak-kl.3a-28 pkt.

IV miejsce:
Aleksandra Gibała-kl.3a-27 pkt
Aleksandra Porydzaj-kl.2b-27 pkt.

Pozostali uczestnicy:
Maciej Młynarczyk-kl2a-26 pkt.
Magdalena Cedrowicz-kl.3a-26 pkt.
Paulina Kościuk-kl.3b-22 pkt.
Wiktoria Kobiałka-kl.3b-21 pkt.
Paulina Szostak-kl.2a-18 pkt.
Aleksandra Dulny-kl.2a-16 pkt.

Dyplomy i nagrody zostały wręczone w dniu 16.11.2012 r.

Zobacz zdjęcia w galerii!