Ku pamięci tych, którzy odeszli - wspomnienie o twórcach i żołnierzach-bohaterach Ziemi Opatowskiej

W nastroju zamyślenia przed zbliżającym się Świętem uczniowie klasy 5 uczestniczyli aktywnie w lekcji wychowawczej, a następnie odwiedzili groby żołnierskie na Cmentarzu Miejskim.

Tematem lekcji wychowawczej było wspomnienie twórców i bohaterów związanych z Ziemią Opatowską, którzy odeszli, lecz wciąż trwają w naszej pamięci. Po przeprowadzonej lekcji uczniowie ze swoimi opiekunami, wychowawcą klasy V Barbarą Sus i nauczycielem -bibliotekarzem Izabelą Bajak odwiedzili groby żołnierskie znajdujące na cmentarzu. Pomagali w rozłożeniu wieńców i zapalili znicze pod krzyżem katyńskim, na grobach Żołnierzy Radzieckich, partyzantów BCH Ziemi Opatowskiej, cmentarzu wojskowym żołnierzy brygady Legionów Polskich oraz pomnikiem-krzyżem powstańców styczniowych

Znakiem pamięci o tych którzy odeszli był zapalony znicz, odczytane na tle nastrojowej muzyki wiersze uczniów oraz przypomnienie postaci poety Stanisława Czernika, Zbigniewa Kawki, Stefana Cieszkowskiego , pisarza Witolda Gombrowicza oraz bohatera Powstania Styczniowego Ludwika Topora Zwierzdowskiego. Odczytane zostały wiersze poetów oraz przypomniane pamiątki po nich np. zdjęcia pomników, przykładowa literatura, film dokumentalny i prezentacja-gromadzone w bibliotece szkolnej w dziale regionalizm. Kontynuacją treści podjętych w czasie lekcji wychowawczej było odwiedzenie grobów na cmentarzach i miejscach pamięci w Opatowie. Opiekunowie przybliżyli uczestnikom wycieczki historię cmentarza i odwiedzanych grobów. Uczniowie przyozdobili kwatery wojskowe na cmentarzu w wieńce przekazane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Opatów oraz zapalili tam znicze. Chwilą ciszy uczcili pamięć poległych legionistów na cmentarzu wojskowych. Pamiętali także o uczczeniu mogił partyzantów oraz krzyża powstańców styczniowych znajdującym się opodal szpitala.

W czasie tej lekcji wychowawczej dowiedzieli się o kartach historii swojej małej ojczyzny i potrzebie zachowania tradycji pamięci o znanych i nieznanych postaciach, bohaterach i żołnierzach , którym tak wiele zawdzięczamy, zamyślili się także nad przemijaniem. Mottem do tej lekcji był wiersz uczennicy klasy piątej Angeliki Olech z tomiku „W blasku tradycji”:

1 listopada
cisza i smutek ponad nami
wieczność w drzewach kołysana
wśród mogił idziemy
zadumani
zamyśleni
rozmodleni
Im tylko echo przeszłości
gra
i widzę twarze tych co odeszli